Haberler Z

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Eğitim
  4. »
  5. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, “Temel Hukuk Bilgisi” Dersinin Müfredatını Onayladı

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, “Temel Hukuk Bilgisi” Dersinin Müfredatını Onayladı

Haberler Z Haberler Z -
0

Lise Öğrencileri İçin Seçmeli “Temel Hukuk Bilgisi” Dersi

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, “temel hukuk bilgisi” dersinin müfredatını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylatmıştır. Lise 10, 11 ve 12. sınıflarda haftada 2 saatlik bir ders olarak sunulacak olan “temel hukuk bilgisi”, seçmeli dersler arasında yer alacaktır.

Hedef: Hukuk Okuryazarlığı Becerisi Kazandırmak

“Temel hukuk bilgisi” dersinin öğretim programı, öğrencilere hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, öğrencilerin hak arama ve haklarını koruma konusunda ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri, değer ve tutumları kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kazanımlar: Hukuk Alanında Farkındalık ve Sorgulama Yeteneği

“Temel hukuk bilgisi” dersi, öğrencilerin hukuk alanı üzerine farkındalık kazanmalarını, hukuki sorgulama becerileri geliştirmelerini ve bu becerileri günlük yaşamlarına yansıtabilmelerini hedeflemektedir. Dersin programı yazılırken, “hakkaniyet, sorumluluk, yasallık, uzlaşı, muhakeme” alan becerileri esas alınmıştır.

Program İçeriği: Hukuki Kavramlar, Süreçler ve Öğrenciye UYAP Vatandaş Portalı Öğretimi

“Temel hukuk bilgisi” dersinin müfredatı, “Haklarımızı, borçlarımızı ve yükümlülüklerimizi biliyor muyuz?”, “Haklarımızı koruyabiliyor muyuz?”, “Farazi dava uygulamasına sen de katılır mısın?” başlıklarından oluşmaktadır.

“Haklarımızı, borçlarımızı ve yükümlülüklerimizi biliyor muyuz?” ünitesinde, hukukun temel kavramları, hak ve borç kavramları, hakların sınıflandırılması, borç ilişkisinin unsurları gibi konular ele alınacaktır.

“Haklarımızı koruyabiliyor muyuz?” ünitesinde ise adli ve idari mercilerin tanımları, ceza davaları, dava açma süreci, adli yardım hizmetleri gibi konular işlenecektir. Ayrıca, öğrencilere UYAP Vatandaş Portalı hakkında da bilgi verilecektir.

“Farazi dava uygulamasına sen de katılır mısın?” ünitesinde ise öğrenciler, belirlenmiş dava konuları hakkında dava dosyası hazırlayacak ve canlandırmalar yapacaktır. Bu sayede, öğrencilere hukuk sistemine farklı ve adil bir bakış açısı kazandırılacaktır.

Öğrenciye Yönelik Etkinlikler ve Değer Kazandırma

Öğretim programı uygulanırken, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı teşvik edilecek ve öğrencilerin tutum ve değerler kazanmasına önem verilecektir. Ayrıca, diğer disiplinlerle ilişkilendirilmiş etkinlikler ve çalışmalar da yer alacaktır.

“Temel hukuk bilgisi” dersi, öğrencilerin araştırma yapma, sorgulama, keşfetme, problem çözme ve fikirlerini paylaşabilme gibi becerilerini geliştirecek bir öğrenme ortamı sunmayı amaçlamaktadır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir